Што се продразбира под хостирање? Принт

  • 5

Хостирање (сместување) на една веб-страна подразбира HTML/CSS/JS/PHP/итн… документи што ја сочинуваат таа веб-страна сместени на еден сервер што е поврзан преку Домен (името на веб-страната http://nekoeime.mk) и преку DNS адреси јавно достапни на Интернет.

Дали Ви помогна овој одговор?

« Назад