ВЕБ ХОСТИНГ

STARTER SHARED HOST

Хостирање на 1 веб страна
1 GB Простор
30 GB Трансфер
3 паркирани домена
Неограничен број на емаил адреси
Неограничен број на бази
Joomla & WordPress поддршка
Избор на PHP верзија (5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 +)
cPanel - Контролен панел

  • 4GB Физичка меморија
  • 100% (1 jадро) Процесорска брзина
  • Европа Серверска локација
STANDARD SHARED HOST

Хостирање до 3 веб страни
3 GB Простор
100 GB Трансфер
5 паркирани домена
Неограничен број на емаил адреси
Неограничен број на бази
Joomla & WordPress поддршка
Избор на PHP верзија (5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 +)
cPanel - Контролен панел

  • 16GB Физичка меморија
  • 100% (2 jадра) Процесорска брзина
  • Европа Серверска локација
PREMIUM SHARED HOST

Хостирање до 5 веб страни
5 GB Простор
300 GB Трансфер
10 паркирани домена
Неограничен број на емаил адреси
Неограничен број на бази
Joomla & WordPress поддршка
Избор на PHP верзија (5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 +)
cPanel - Контролен панел

  • 32GB Физичка меморија
  • 100% (3 jадра) Процесорска брзина
  • Европа Серверска локација