Отсега регистрација на .мк домeн без чекање, барања, документи и непотребни трошоци!

Направете нарачка онлајн, пополенете ги сите валидни информации и обезбедете го вашето .мк домен име за само неколку минути.

Постапка на регистрација 
1. Проверете дали доменот е слободен
2. Пополнете го барањето за регистрација и испратете го на contact [at] inhost.mk или направете нарачка online
3. Вашиот домен ќе биде регистриран во рок од 24 часа.


* НАПОМЕНА: Користете валидни податоци при процесот на регистрација, инаку во спортивно нема да можете да извршите никакви измени на податоците за регистрантот, да го отстапите на други лица или избришете доменот.


Monday, July 21, 2014

« Назад