Регистрирај .мк домен за само неколку минути

  • Понеделник, 21st Јули, 2014
  • 21:47пм
Отсега регистрација на .мк домeн без чекање, барања, документи и непотребни трошоци!

Направете нарачка онлајн, пополенете ги сите валидни информации и обезбедете го вашето .мк домен име за само неколку минути.

Постапка на регистрација 
1. Проверете дали доменот е слободен
2. Пополнете го барањето за регистрација и испратете го на contact [at] inhost.mk или направете нарачка online
3. Вашиот домен ќе биде регистриран во рок од 24 часа.


* НАПОМЕНА: Користете валидни податоци при процесот на регистрација, инаку во спортивно нема да можете да извршите никакви измени на податоците за регистрантот, да го отстапите на други лица или избришете доменот.
« Назад