Како до *.mk или друг Македонски домен?

INHOSTнуди регистрација на Македонски домени и тоа со следните наставки: .mk , .com.mk , .net.mk , .org.mk , .inf.mk , .edu.mk .

Секој може да изврши закуп/регистрација на македонските домен преку INHOST, без разлика дали е тоа физичко лице или регистрирана компанија/фирма/организација. INHOSTе официјален регистрар за Македонските домени.

Лицето/фирмата што ќе ја изврши регистрацијата преку INHOSTја има целата сопственост врз доменот. Тоа значи: промена на ДНС сервери ( именски опслужувачи ) во секое време од страна на сопственикот, промена на доменот на име на друга фирма/компанија ( еден вид на трансфер ), прекин на доменот, додавање на пристап на сопственост на повеќе лица ( контакти ).

INHOSTнуди уникатен и единствен точен пребарувач за македонските домени. Пребарувачот ви укажува на тоа дали може саканиот домен да биде регистриран или не. Доколку доменот е слободен за регистрација тогаш можете да извршите нарачка и да го регистрирате доменот преку INHOST. Ако пребарувачот за домени ви даде резултат дека доменот неможе да се регистрира, тоа значи дека саканиот домен е веќе регистриран или неможе да се изврши регистрација на доменот.
Дали Ви помогна овој одговор? 1 Корисниците го најдоа ова како корисно (1 Гласови)