ПРОЦЕС ИН ДООЕЛ („ПРОЦЕС ИН“, „ние“, „наше“ „нам“) води сметка за зачувување на онлајн приватноста и воедно сака да бидете запознаени како ги собираме, користиме и објавуваме било каквите Лични податоци кои вас ќе ве идентификуваат. Политиката на Приватност ги објаснува податоците применливи на веб страните достапни под домените „processin.mk, inhost.mk, cloudcart.mk. e-commerce.mk“ („веб страни“) и сите ПРОЦЕС ИН сервиси достапни до вас преку или во соработка со страните на ПРОЦЕС ИН („Сервиси“).

Политиката на приватноста е инкорпорирана во условите и е дел од нашите Услови за Користење што ги исцртува и дава преглед на условите и состојбите со кои вие се сложувате кога пристапувате и ги користите веб страните и сервисите. Со доставување на вашите Лични податоци вие се сложувате односно давате согласност за прибирање на истите, користење и објавување на вашите лични податоци како што е наведено во Политиката на приватност. Политиката на приватност може, во секое време да биде ревидирана од наша страна со ажурирање на овој документ. По направени вакви ревизии и нивно постирање вашето користењето на веб страните и сервисите ќе значи дека вие се сложувате со ваквата ревидирана Политика на приватност. Од време на време, треба да ја посетувате ова страница за да направите преглед на ревидираната Политиката на приватност.

Личните податоци на корисниците на нашата веб страница се обработуваат во согласност со Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20 и 294/21).

inhost.policy.faq.q1

inhost.policy.faq.a1

inhost.policy.faq.q2

inhost.policy.faq.a2

inhost.policy.faq.q3

inhost.policy.faq.a3

inhost.policy.faq.q4

inhost.policy.faq.a4

inhost.policy.faq.q5

inhost.policy.faq.a5

inhost.policy.faq.q6

inhost.policy.faq.a6

inhost.policy.faq.q7

inhost.policy.faq.a7

inhost.policy.faq.q8

inhost.policy.faq.a8