Дали ќе ги префрлите моите податоци на новиот хостинг?

Да, доколку претходниот хостинг е Linux базиран. Префрлувањето на Вашите податоци е вклучено во цената. Едноставно подигнете тикет со назнака 'Префрлување на хостинг податоци' по логирање во корисничкиот центар или побарајте го тоа од нас преку еден од телефонските броеви за поддршка.

Was this answer helpful? 0 Users Found This Useful (2 Votes)