Што се продразбира под хостирање?

Хостирање (сместување) на една веб-страна подразбира HTML/CSS/JS/PHP/итн… документи што ја сочинуваат таа веб-страна сместени на еден сервер што е поврзан преку Домен (името на веб-страната http://nekoeime.mk) и преку DNS адреси јавно достапни на Интернет.
Дали Ви помогна овој одговор? 6 Корисниците го најдоа ова како корисно (11 Гласови)